کیس کامپیوتر

کیس کامپیوتر

پچ کورد-پچ کورد فیبر نوری- کیستون- سوکت

پچ کورد Compex Cat 5e UTP یک متری 1 عدد پچ کورد Unicom Cat 5e UTP یک متری 4 عدد پچ کورد Dintek Cat 5e UTP سه متری 5 عدد پچ کورد فیبر نوری SC/LC Duplex SM یک متری 2 عدد پچ کورد فیبر نوری SC/SC MM سه متری 1 عدد پچ کورد فیبر نوری SC/SC SM دو متری 2 عدد پچ کورد فیبر نوری LC/LC پنج متری 1 عدد کیستون Giga USA Cat 5e پنج عدد قاب پشت پریز روکار N.W.P دو عدد پریز روکار نو تک پورت 2 عدد پریز شبکه دو پورت N.W.P دو عدد سوکت شبکه Cat 5e نود عدد روکش سوکت شبکه 30 عدد همه موارد بالا یک جا فروخته میشود

۱۷۰,۰۰۰ تومان