قیمت
۱۵,۰۰۰ تومان
وبسایت
نوع
وضعیت کارکرد
نو
تاریخ ارسال
تعداد نمایش
۵۵۷
آدرس
تهران،
پرده حریر ترک ساده عرض 3 متر،50متر موجود است

فرستنده آگهی: sama.far