قیمت
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
وبسایت
نوع
وضعیت کارکرد
دست دو
تاریخ ارسال
تعداد نمایش
۳۰
آدرس
تهران، غرب تهران شهران
روز نامه کیهان و اطلاعات سا روز نامه کیهان و اطلاعات سا روز نامه کیهان و اطلاعات سا
روز نامه کیهان و اطلاعات سالهای دههه50 الی 60 عکس بیشتر در تلگرام

فرستنده آگهی: 47shad