قیمت
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
وبسایت
نوع
وضعیت کارکرد
در حد نو
تاریخ ارسال
تعداد نمایش
۱۵۴
آدرس
کرمان، پاریگ
انگشتر کیمیای عزت انگشتر کیمیای عزت انگشتر کیمیای عزت انگشتر کیمیای عزت انگشتر کیمیای عزت
قدمت 5000 سال

فرستنده آگهی: Mohsendehghani