قیمت
۱۶ تومان
وبسایت
نوع
وضعیت کارکرد
دست دو
تاریخ ارسال
تعداد نمایش
۱۳۰
آدرس
یزد، مهرجرد
ماشین دوو سی یلورنگ سفید تخفیف بیمه ی کامل .موتورتازه تعمیرمیباشد

فرستنده آگهی: z.barzegar1377