قیمت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
وبسایت
نوع
وضعیت کارکرد
دست دو
تاریخ ارسال
تعداد نمایش
۴۳۴
آدرس
تهران، جمهوری
اپل وکترا مدل 1995 اپل وکترا مدل 1995 اپل وکترا مدل 1995 اپل وکترا مدل 1995
فنی سالم - کولر نیاز به تعمیر

فرستنده آگهی: j_r1384