قیمت
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
وبسایت
نوع
وضعیت کارکرد
دست دو
تاریخ ارسال
تعداد نمایش
۲۷۴
آدرس
اصفهان، خوراسگان.شریعتی
مدل81.بدون ضربه وحتی بدون رنگی.رنگ فابریک.موتورش وفنیش عالیه میتونید بیاین واز نزدیک ببینید

فرستنده آگهی: fatemezabandan