قیمت
۲۵۰,۰۰۰ تومان
وبسایت
نوع
وضعیت کارکرد
در حد نو
تاریخ ارسال
تعداد نمایش
۲۸۶
آدرس
اصفهان،
پرده پذیرایی، ناهارخوری و آ پرده پذیرایی، ناهارخوری و آ پرده پذیرایی، ناهارخوری و آ پرده پذیرایی، ناهارخوری و آ
پرده پذیرایی و آشپزخانه در حد نو کاملاً سالم.جنس قسمت ساده پرده حریر ترک می باشد و حاشیه آن نوار خامه دوزی است. یک عدد پرده به ارتفاع 275 سانتی متر و پهنای 320 سانتی متر. یک عدد پرده دیگر به ارتفاع 218 سانتی متر و پهنای 320 سانتی متر. یک عدد پرده آشپزخانه به ارتفاع 140 و پهنای 160 سانتی متر.

فرستنده آگهی: takin1378