قیمت
۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
وبسایت
نوع
وضعیت کارکرد
در حد نو
تاریخ ارسال
تعداد نمایش
۵۸۶
آدرس
تهران، تهران پارس
مدیریت آگهی: تندر90, E2, پارس خ مدیریت آگهی: تندر90, E2, پارس خ مدیریت آگهی: تندر90, E2, پارس خ مدیریت آگهی: تندر90, E2, پارس خ
پارس خودرو فول/در حد صفر/ بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث تاآخر سال بدون کوچکترین خط

فرستنده آگهی: aghassem.nekt