قیمت
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
وبسایت
نوع
وضعیت کارکرد
دست دو
تاریخ ارسال
تعداد نمایش
۱,۹۹۷
آدرس
تهران، خیابان پیروزی بلوار ابوذر
بنز معماری 200 مدل 1972 بنز معماری 200 مدل 1972 بنز معماری 200 مدل 1972 بنز معماری 200 مدل 1972 بنز معماری 200 مدل 1972
بنز معماری- آبی آسمانی - فنی سالم- بیمه تا اسفند 95- محل خودرو خ پیروزی بلوار ابوذر می باشد

فرستنده آگهی: jvd8893