قیمت
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
وبسایت
نوع
وضعیت کارکرد
در حد نو
تاریخ ارسال
تعداد نمایش
۲,۱۹۱
آدرس
اصفهان،
لیفان 620 1800 لیفان 620 1800 لیفان 620 1800
لیفان 620 در حد نو با 27000 کیلومتر کارکرد مدل 93 با انتن تلویزیون

فرستنده آگهی: mahdima991