قیمت
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
وبسایت
نوع
وضعیت کارکرد
در حد نو
تاریخ ارسال
تعداد نمایش
۶۰۰
آدرس
هرمزگان،
فروشی قیمت مناسب فروشی قیمت مناسب فروشی قیمت مناسب فروشی قیمت مناسب
مدل 1387/12/29. بیرنگ. فنی سالم. کارکرد 134 هزار. سیستم حرفه ای. جلو و عقب پلمپ.

فرستنده آگهی: monarahimi1212