قیمت
توافقی تومان
وبسایت
نوع
وضعیت کارکرد
نو
تاریخ ارسال
تعداد نمایش
۴۸۶
آدرس
تهران، جردن
فروش انواع مودم Huawei ,Tellabs, Patt
خرید و فروش مودم دیتا هوواوی modem Huawei Modem Huawei 1833 Modem Huawei HG556a خرید و فروش مودم دیتا و ایوان modem Patton خرید و فروش Modem Patton 1088i خرید و فروش Modem Patton 1088 k خرید و فروش Modem Patton 3088i خرید و فروش Modem Patton 3088k خرید و فروش Modem Patton 3200 خرید و فروش Modem Patton 1095 خرید و فروش Modem patton 2603 خرید و فروش Modem patton 2888 خرید و فروش Modem patton 1088 k خرید و فروش Modem patton 1092a خرید و فروش Modem patton 3086 ric خرید و فروش Modem patton 3086 k خرید و فروش Modem patton 3088 a/i خرید و فروش Modem patton 3241-Router خرید و فروش Modem patton 2157 خرید و فروش Modem patton 2701 i خرید و فروش Modem patton 2620 خرید و فروش مودم دیتا پلنت Modem Planet Modem Planet GRT 401 Modem Planet GRT 504 خرید و فروش مودم پروسند Modem procend Modem PROCEND 5220B 4WIRE Modem PROCEND 1210B 4port 5mg Modem PROCEND 1210G 4port 2mg Modem PROCEND vsdsl 101 100mg 1km خرید و فروش مودم زیمنس E1 ایوان زیمنس Modem Simens Modem Simens STU desktop plug Modem Simens STU2 desktop plug Modem Simens BSTU desktop plug Modem Simens QSTU desktop plug Modem Simens BSTU2 desktop plug Modem Simens STU2 desktop plug خرید و فروش مودم دیتا تلبس Modem Tellabs Modem Tellabs 8110 CTU-S Modem Tellabs 8110 CTE-S Modem Tellabs 8110 CTE-R Modem Tellabs 8110 CTU-R خرید و فروش مودم واتسون 5 E1 ایوان واتسون 5 Modem Watson5 Modem Watson5 1Pir 1E1 desktop plug Modem Watson5 2Pir 1E1 desktop plug Modem Watson5 2Pir 2E1 desktop plug Modem Watson5 LTU Modem Watson5 NTU 02166955044

فرستنده آگهی: takadco1